Cánh Chim Việt khai trương chi nhánh mới tại 683-685 Đường 3/2,  Phường 6, Q. 10. TPHCM