Chương trình văn nghệ nhân dịp khai chương chi nhánh mới của Cánh Chim Việt

Khai-truong-4